એકાઉન્ટન્ટ કેવી રીતે બનવું

ગુજરાતી માં એકાઉન્ટન્ટ કેવી રીતે બનવું.

એકાઉન્ટન્ટ કેવી રીતે બનવું, આજે દરેક વ્યક્તિ સારી નોકરીની શોધમાં છે અને પોતાનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત કરવા માંગે છે,એકાઉન્ટન્ટ કેવી રીતે બનવું વિવિધ પ્રકારના કોર્સ કરે છે, તેઓ અભ્યાસ કરે છે, સખત મહેનત કરે છે, કેટલાક પોલીસ વિભાગમાં જવા માંગે છે, જો તમે તૈયારી કરી રહ્યાં છો એકાઉન્ટન્ટ વિવિધ પ્રકારની પરીક્ષાઓ માટે, તેથી જો તમારા મનમાં પ્રશ્ન હોય કે એકાઉન્ટન્ટ શું છે,

તો અમારો આ લેખ તેના ઉપર છે, આજે અમે એકાઉન્ટન્ટ કેવી રીતે બનવું તે વિશેની માહિતી શેર કરીશું, જેના પર તમે એકાઉન્ટન્ટને લગતા વિવિધ પ્રશ્નો પૂછી શકો છો જેમ કે એકાઉન્ટન્ટ કેવી રીતે તૈયાર કરવું, એકાઉન્ટન્ટના પેપરનો નંબર શું છે, લેખપાલ શું છે. ભરતીનો અભ્યાસક્રમ શું થાય છે, આવા તમામ પ્રશ્નોના જવાબો આજે આ લેખ દ્વારા તમારી સાથે શેર કરવામાં આવશે.

તમારે અમારો આ લેખ છેલ્લી ઘડી સુધી વાંચવો જ જોઈએ, જેથી આજે તમને એકાઉન્ટન્ટ સંબંધિત તમામ પ્રશ્નોના સ્પષ્ટ જવાબો મળી જાય.

એકાઉન્ટન્ટ શું છે

એક સરકારી કર્મચારી છે જે મહેસૂલ વિભાગ હેઠળ કામ કરે છે.

એકાઉન્ટન્ટનો પ્રકાર શું છે

 • એકાઉન્ટન્ટ બે પ્રકારના હોય છે

રેવન્યુ એકાઉન્ટન્ટ અને કોન્સોલિડેશન એકાઉન્ટન્ટ વચ્ચેનો તફાવત

રેવન્યુ એકાઉન્ટન્ટ રહેણાંક અને વાણિજ્યિક જમીનને લગતા કામો જુએ છે પરંતુ એકત્રીકરણ એકાઉન્ટન્ટ ખેતીની જમીન અથવા ખેતીની જમીનને લગતા કામો જુએ છે એકાઉન્ટન્ટ મૂળભૂત રીતે ગ્રામ્ય સ્તરે મહેસૂલ વહીવટના ગ્રામ્ય એકાઉન્ટન્ટ અધિકારી છે એકાઉન્ટન્ટને પટવારી પણ કહેવામાં આવે છે બંને એક જ પોસ્ટ છે, કેટલાકમાં જણાવે છે કે તેને પટવારી કહેવામાં આવે છે, કેટલીક જગ્યાએ તે પટેલ તરીકે પણ ઓળખાય છે.

એકાઉન્ટન્ટ બનવા માટે કઈ લાયકાતની જરૂર છે?

 • એકાઉન્ટન્ટ માટે 12મું પાસ હોવું જોઈએ
 • કોઈપણ વિષયમાં 12મું પાસ કરેલ ઉમેદવાર લેખપાલ બની શકે છે.
 • ઉમેદવારને કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન હોવું આવશ્યક છે એટલે કે તેની પાસે કોમ્પ્યુટરનું એક વર્ષ કે તેથી વધુ ડિગ્રી ડિપ્લોમાનું કોઈપણ પ્રમાણપત્ર હોવું જોઈએ અને કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ.

એકાઉન્ટન્ટ વય મર્યાદા

એકાઉન્ટન્ટના પદ માટે ઉમેદવારની વય મર્યાદા 18 વર્ષથી 40 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ, અનામત વર્ગના ઉમેદવારને પણ નિયમો અનુસાર વય મર્યાદામાં છૂટછાટ આપવામાં આવે છે.

એકાઉન્ટન્ટ બનવાની પરીક્ષા

એકાઉન્ટન્ટ માટે પરીક્ષા

એકાઉન્ટન્ટ બનવા માટે, પરીક્ષા બે તબક્કામાં લેવામાં આવે છે, જેમાં પ્રથમ લેખિત પરીક્ષા છે અને બીજો ઇન્ટરવ્યૂ છે, લેખિત પરીક્ષા 100 ગુણની છે, જેમાં 90 મિનિટ આપવામાં આવે છે, પરંતુ તેમાં કોઈ માઈનસ માર્કિંગ નથી.

એકાઉન્ટન્ટ અભ્યાસક્રમ

આ પરીક્ષામાં હિન્દી, સામાન્ય જ્ઞાન, ગણિત, ગ્રામ સમાજ અને વિકાસને લગતા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે અને તે 25 ગુણના હોય છે.

એકાઉન્ટન્ટ બનવા માટે પસંદગી પ્રક્રિયા શું છે

 • એકાઉન્ટન્ટ બનવાની પસંદગી પ્રક્રિયામાં જો ખાલી જગ્યા બહાર આવે તો ઉમેદવારે ફોર્મ ભરીને સબમિટ કરવાનું હોય છે અથવા ફોર્મ ઓનલાઈન, ઓફલાઈન બંને માધ્યમમાં હોઈ શકે છે પરંતુ
 • આજકાલ ફોર્મ માત્ર ઓનલાઈન માધ્યમથી જ ભરવામાં આવે છે.
 • ભર્યા પછી ઉમેદવારને પ્રવેશપત્ર આપવામાં આવે છે અને પરીક્ષા કેન્દ્ર આપવામાં આવે છે, ઉમેદવારો તે કેન્દ્ર પર જાય છે અને પરીક્ષા આપે છે.
 • ઉમેદવાર દ્વારા પરીક્ષા પાસ કર્યા પછી, તેને ઇન્ટરવ્યુ માટે બોલાવવામાં આવે છે અને ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન તેના દસ્તાવેજો પણ તપાસવામાં આવે છે.
 • તમામ બાબતો પૂર્ણ થયા બાદ ઉમેદવારને યાદી બનાવીને જોઇનિંગ ઓર્ડર આપવામાં આવે છે, આ રીતે એકાઉન્ટન્ટની પસંદગી પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે અને એકાઉન્ટન્ટની ભરતી કરવામાં આવે છે.

એકાઉન્ટન્ટનો પગાર

એકાઉન્ટન્ટનો પગાર 5200-20200 ગ્રેડ પે મુજબ છે સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે, આ રીતે તેમનો પગાર 20000 થી ઉપર રહે છે.

એકાઉન્ટન્ટનું કામ શું છે

એકાઉન્ટન્ટ અરજદારને કૃષિ અકસ્માત વીમો, વિધવા પેન્શન, વૃદ્ધાવસ્થા પેન્શન, વિકલાંગતા પેન્શન અને આવક, રહેઠાણ, જાતિ પ્રમાણપત્ર, જમીન સંબંધિત કામ, કબજો મેળવવાની કામગીરી અને જમીન સંબંધિત અન્ય લેખિત કામગીરીમાં મદદ કરે છે.

કૃષિ વસ્તી ગણતરી પશુ ગણતરી અન્ય આર્થિક કાર્યો કરે છે રેવન્યુ રેકોર્ડ્સ અપડેટ કરે છે રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમોના કાર્યો પણ લેખપાલ દ્વારા કરવામાં આવે છે.

એકાઉન્ટન્ટ પરીક્ષાની તૈયારી કેવી રીતે કરવી

 • આપણે શરૂઆતથી જ લેખપાલ પરીક્ષાની તૈયારી કરવાની છે અને આપણે બધા વિષયો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડશે.
 • અમારે હિન્દીની સાથે ગણિત જેવા વિષયોની તૈયારી કરવાની હોય છે.
 • લેખિત પરીક્ષામાં મધ્યવર્તી સ્તર સુધીના પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે તેથી તમારે તમારા જ્ઞાનને મધ્યવર્તી સ્તર સુધી મજબૂત બનાવવું પડશે
 • આપણે હિન્દી માટે સારી તૈયારી કરવી પડશે કારણ કે હિન્દી વિષય સરળ છે, આપણે તેમાં સારા માર્ક્સ મેળવી શકીએ છીએ, આપણે ગણિતની પણ તૈયારી કરવી પડશે, તો ગણિતમાં બહુ ઓછા માર્કસ કપાશે.
 • સામાન્ય જ્ઞાન આધારિત પ્રશ્નો હશે તેથી આપણે આપણું સામાન્ય જ્ઞાન મજબૂત કરવું પડશે
  ઉમેદવાર માટે કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે, ત્યારબાદ કોમ્પ્યુટરનો સારી રીતે અભ્યાસ કરવો.

એકાઉન્ટન્ટ પરીક્ષા સૂચનાઓ

 1. એકાઉન્ટન્ટની પરીક્ષામાં માઈનસ માર્કિંગ થતું નથી, એકાઉન્ટન્ટની પરીક્ષાનો સમય 1 કલાક 30 મિનિટનો છે, તેથી સમયને ધ્યાનમાં રાખીને પરીક્ષાની તૈયારી કરવી પડશે.
 2. પરીક્ષામાં સફળ થવા માટે અગાઉથી તૈયારી કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે.
 3. ગ્રામીણ સમાજ અને વિકાસમાં, તમે રાજ્ય સરકાર દ્વારા શરૂ કરાયેલી યોજનાઓથી વાકેફ હોવા જોઈએ.
 4. આની તૈયારી કરવા માટે અમારે ટાઈમ ટેબલની જરૂર છે અને અમારો સમય વાપરવો જોઈએ જેથી કરીને અમે એકાઉન્ટન્ટમાટે સારી તૈયારી કરી શકીએ.

FAQs

Q.1  એકાઉન્ટન્ટ ભરતી માટે લાયકાત શું છે?

Ans. – એકાઉન્ટન્ટ ભરતી માટે લાયકાત 12મું પાસ અને કોમ્પ્યુટર ક્ષમતા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

Q.2  કોન્સોલિડેશન એકાઉન્ટન્ટ શું છે?

Ans. – એકત્રીકરણ એકાઉન્ટન્ટ એકત્રીકરણ વિભાગ હેઠળ કામ કરે છે, તેમનું મુખ્ય કાર્ય ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં એકત્રીકરણ દ્વારા અહીં અને ત્યાં પથરાયેલી ખેતીલાયક જમીનના ટુકડાઓનું મિશ્રણ કરવાનું છે, ખેતીની જમીનની તપાસ કરવી, પાકના ડેટાના રેકોર્ડ રાખવા, ખેતીલાયક જમીનનો નકશો કોમ્પ્યુટર. જમીનનો રેકોર્ડ જાળવવું પડશે

Q.3 પટવારી અને લેખપાલ વચ્ચે શું તફાવત છે?

Ans.– પટવારી અને એકાઉન્ટન્ટ બંને એક જ પોસ્ટ છે, બંનેને અલગ-અલગ રાજ્યોમાં અલગ-અલગ નામથી બોલાવવામાં આવે છે.પટવારી અને લેખપાલ બંને એક જ છે અને બંનેનું કામ પણ એક જ છે.

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને એકાઉન્ટન્ટ કેવી રીતે બનવું? સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

Leave a Comment