500+ વિરૂધાર્થી શબ્દો ગુજરાતી । Virudharthi in Gujarati

શું તમે વિરૂધાર્થી શબ્દો ગુજરાતી શોધી રહ્યા છો? People also search by virudharthi in Gujarati । ગુજરાતી વિરોધી શબ્દ । Antonyms words ।  વિરોધી શબ્દ । Gujarati antonym list । virudharthi Sabd । 500+ વિરોધી શબ્દ ડિકશનરી। 500+ virodhi word dictionary । વિરૂધાર્થી શબ્દો ધોરણ 3, 4, 5, 6, 7, 8 અને 9 । Antonyms in Gujarati

વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે શું?

વિરૂધાર્થી શબ્દો ગુજરાતી નો અર્થ થાય છે વિપરીત શબ્દો અથવા વિરોધી શબ્દો. કોઈપણ શબ્દના વિરોધી અથવા વિપરીત અર્થ ધરાવતા શબ્દોને વિરોધી શબ્દો (virudharthi Sabd) કહેવામાં આવે છે

વિરોધી શબ્દોને અંગ્રેજીમાં વિરોધી શબ્દો પણ કહેવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, શ્રદ્ધા-અવિશ્વાસ, જ્ઞાન-અજ્ઞાન, સન્માન-અપમાન, શુભ-અશુભ, ગાય-બળદ, રાજા-રાણી, ભાઈ-બહેન પુત્ર-પુત્રી, રાજાશાહી-પ્રજાસત્તાક અને વિપરિત જાતિ જેવા લિંગ વિપરિતથી રચાયેલા વિરોધી શબ્દો. – ન્યૂનતમ-મહત્તમ, ગુલામ-મુક્ત, મીઠી-કડવી વગેરે.

આજે આપણે “500+ virudharthi shabd in gujarati (વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો or વિરોધી શબ્દો)” આર્ટિકલ માં ખુબ જ ઉપીયોગી થાય એવું ગુજરાતી વ્યાકરણ ની માહિતી મેળવવા જઈ રહ્યા છીએ, મને આશા છે કે તમને આ લેખ ખુબ જ ગમશે.

આ પણ વાંચો, ગુજરાતી લવ શાયરી

અહંકાર નો વિરોધી શબ્દ પરીક્ષામાં વારંવાર પુછાય છે.

અહંકાર નો વિરોધી શબ્દ વારંવાર પરીક્ષા માં પુછાય છે. વિધાર્થી આ શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ યાદ રાખે એવી સલાહ છે. અહંકારી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નિરહંકારી થાય છે.

500+ ગુજરાતી વિરોધી શબ્દો। virudharthi in Gujarati

 • અખંડ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ખંડિત
 • અગમબુુદ્ઘિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ૫ચ્છમબુદ્ઘિ
 • અગવડ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સગવડ
 • અગોચર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ  ગોચર
 • અન્યાય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ  ન્યાય
 • અનુગામી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પુરોગામી
 • અનુચિત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઉચિત
 • અ૫રાઘી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નિર૫રાઘી
 • અગ્રજ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અનુંજ
 • અફળ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સફળ
 • અજ્ઞાત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ જ્ઞાત
 • હચલ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ચલ
 • અતડુ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ મેળાવડું (મિલનસાર)
 • અતિવૃષ્ટિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અનાવૃષ્ટિ
 • અદબ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ બેઅદબ
 • અદ્યતન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પુરાતન
 • અદ્યમ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઉત્તમ
 • અભદ્ર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ભદ્ર
 • અમાન્ય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ માન્ય
 • અમીર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગીરબ (મુફલિસ)
 • અમૂર્ત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ મૂર્ત
 • અરુચિકર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ રુચિકર
 • અલ્પોકિત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અત્યુકિત
 • અવેતન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સવેતન
 • અઘિક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ન્યૂન
 • અસલ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નકલ
 • અધોગતિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઊઘ્વગતિ
 • અધોબિંદુ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શિરોબિંદુ
 • અધ્યયન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અનધ્યયન
 • અનાથ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સનાથ

જીવનમાં રોજ વપરાતા ગુજરાતી વિરોધી શબ્દો । Used in Daily Life virudharthi in Gujarati

 • અનુકૂળ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પ્રતિકુળ
 • અનાવશ્યક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ આવશ્યક
 • અસ્ત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઉદય
 • અહંકારી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નિરહંકારી
 • અંત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ આરંભ (આદિ)
 • અંતરંગ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ બહિરંગ
 • અંતર્ગોળ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ બહિર્ગોળ
 • અંશ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ છેદ
 • આકર્ષક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અનાકર્ષક
 • આકર્ષણ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અપાકર્ષણ
 • આગેકૂચ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પીછેહઠ
 • આકાશ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પાતાળ
 • આઘાત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પ્રત્યાઘાત
 • આસ્થા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અનાસ્થા
 • આશિષ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શાપ
 • આર્ય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અનાર્ય
 • આબદી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ બરબાદી
 • આચાર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અનાચાર
 • આત્મલક્ષી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ૫રલક્ષી
 • માન્ય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અમાન્ય
 • આદર્શ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વ્યવહાર
 • આદાન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ  પ્રદાન
 • આઘ્યાત્મિક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ આધિભૌતિક
 • આનંદી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઉદાસીન
 • આ૫કર્મી  નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ બા૫કર્મી
 • આયાત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નિકાસ
 • આરોહ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અવરોહ
 • આદ્ર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શુષ્ક
 • આવડત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અણઆવડત
 • આવિર્ભાવ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નિરોભાવ
 • આસકત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અનાસકત

 

virodhi word । વિરૂધાર્થી શબ્દો ગુજરાતી

 • આસુરી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દેવી
 • ઇચ્છા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અનિચ્છા
 • ઇનકાર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સ્વીકાર
 • ઇલાજ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નાઇલાજ
 • ઇષ્ટ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અનિષ્ટ
 • ઇહલોક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ૫રલોક
 • ઉગ્ર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સૌમ્ય
 • ઉત્કર્ષ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અ૫કર્ષ
 • ઉત્થાન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ૫તન
 • ઉત્તમોત્તમ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અઘમાઘમ
 • ઉત્તરાયણ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દક્ષિણાયન
 • ઉત્તરાવસ્થા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પૂર્વાવસ્થા
 • ઉધાર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ જમા
 • ઉન્નતિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અવનતિ
 • ઉ૫કાર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અ૫કાર
 • ઉ૫યોગી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નિરુ૫યોગી
 • ઉમેદ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નાઉમેદ
 • ઉષા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સંધ્યા
 • ઉખર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ફળદ્રુપ
 • ઐહિક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પારલૌકિક (આમુષ્મિક)
 • કબૂલાત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઇનકાર
 • કંકોત્રી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કાળોત્રી
 • કાયમી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કામચલાઉ (હંગામી)
 • કાયર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શૂરવીર
 • કાળજી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ બેકાળજી (નિષ્કાળજી)
 • કીર્તિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અ૫કીર્તિ
 • કુટીલ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સરળ
 • કુપિત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પ્રસન્ન
 • કુલીન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કુલહીન (અકુલીન)
 • કુંવારી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વિવાહીતા
 • કોમળ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કઠોર

વિરૂધાર્થી શબ્દો ધોરણ 3। virudharthi in Gujarati

 • કૌતુકપ્રિય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સૌષ્ઠવપ્રિય
 • ક્રુર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દયાળુ (કરૂણાળું)
 • કૃૃતજ્ઞ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કતઘ્ન
 • કૃપા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અવકૃપા
 • ક્ષણિક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શાશ્વત
 • ક્ષય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વૃદ્ઘિ
 • ખંડન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ  મંડન
 • ખાનગી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ જાહેર
 • ખુશબો નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ બદબો
 • ખૂબસુરત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ બદસૂરત
 • ખોફ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ મહેર
 • ગમન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ આગમન
 • ગમો નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અણગમો
 • ગર્વ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નમ્રતા
 • ગદ્ય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ૫દ્ય
 • ગ્રામીણ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શહેરી
 • ગૌણ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પ્રદ્યાન (મુખ્ય)
 • ઘટિત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અઘટિત
 • ચડતી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ૫ડતી
 • ચર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અચર
 • ચંચળ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સ્થિર
 • ચિંતાતુર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નિશ્ચિંત
 • છત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અછત (તંગી)
 • છીછરૂં નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઊંડું
 • છુટક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ જથ્થાબંઘ
 • છુત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ  અછૂત
 • જડ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ચેતન
 • જન્મ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ મરણ
 • જયંતી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સંવત્સરી (પુણ્યતિથિ)
 • જશ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અ૫જશ
 • જહન્નમ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ જન્નત
 • જંગમ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સ્થાવર
 • જાહેર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ખાનગી

વિરૂધાર્થી શબ્દો ધોરણ 4। Gujarati antonym list

 • જૂનું નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ  નવું
 • જયેષ્ઠ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કનિષ્ઠ
 • જ્ઞાન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અજ્ઞાન
 • ટોચ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ તળેટી
 • ઠરેલ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઉછાંછળું
 • ઠોઠ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ હોશિયાર
 • તત્સમ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ તદ્ભવ
 • તાણો નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વાણો
 • તેજી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ મંદી
 • દરિદ્ર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ધનવાન (શ્રીમંત)
 • દુર્જન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સજજન
 • દુર્લભ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સુલભ
 • દેવાદાર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લેણદાર
 • દ્વૈત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અદ્વૈત
 • દ્રશ્ય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ  અદ્રશ્ય
 • નમ્ર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઉદ્ઘઘ
 • નિમકહલાલ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નિમકહરામ
 • નિરક્ષર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ  સાક્ષર
 • નિર્ગુણ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સગુણ
 • નિવૃત્ત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પ્રવૃત્ત
 • નિશાકર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દિનકર
 • નિંદા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સ્તુતિ (પ્રશંસા)
 • નીરસ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ રસિક
 • નીતિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અનીતિ
 • નેકી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ બદી
 • ૫થ્ય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અ૫થ્ય
 • ૫રકીય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સ્વકીય
 • ૫રતંત્ર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સ્વતંત્ર
 • ૫રાધીન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સ્વાધીન
 • ૫વિત્ર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અ૫વિત્ર

વિરૂધાર્થી શબ્દો ધોરણ 5। virudharthi in Gujarati

 • પંડિત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ મૂર્ખ (ભોટ)
 • પાશ્ચાત્ય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પૌરસ્ત્ય
 • પુરુષાર્થ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પ્રારબ્ઘ
 • પૂર્ણ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અપૂર્ણ
 • પૂર્વગ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અનુગ
 • પૂર્વાર્ઘ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઉત્તરાર્ઘ
 • પ્રતિબંઘ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ છૂટ
 • પ્રત્યક્ષ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ૫રોક્ષ
 • પ્રવૃત્તિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નિવૃત્તિ
 • પ્રસિદ્ઘ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અપ્રસિદ્ઘ
 • પ્રસ્તુત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અપ્રસ્તુત
 • પ્રાચીન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અર્વાચીન
 • પ્રાણપોષક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પ્રાણઘાતક
 • બંધિયાર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વહેતુ
 • બાધિત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અબાધિત
 • બેતાલ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ તાલબદ્ઘ
 • બેતાલું નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સુરીલું
 • બેભાન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સભાન
 • ભય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અભય (નર્ભય)
 • ભરતી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઓટ
 • ભક્ષ્ય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અભક્ષ્ય
 • ભદ્ર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અભદ્ર
 • મરજિયાત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ફરજિયાત
 • મોટપ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નાનપ
 • મોંઘવારી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સોંઘવારી
 • મ્લાન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પ્રફુલ્લ
 • મલિન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નિર્મળ
 • મહાન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પામર
 • મંદ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ તેજ
 • માન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અ૫માન

આ પણ વાંચો, એક જ બુક માં તમામ સરકારી યોજનાઓ ની માહિતી  

વિરૂધાર્થી શબ્દો ધોરણ 6। વિરૂધાર્થી શબ્દો ગુજરાતી

 • મામૂલી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ મહામૂલું
 • મુદ્રિત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ હસ્તલિખિત
 • મૂળ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ મુખ
 • યજમાન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ મહેમાન
 • યાચક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દાતા
 • યુવાન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વૃદ્ઘ
 • રચનાત્મક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ખંડનાત્મક
 • રંક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ રાય
 • રાજાશાહી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ  લોકશાહી
 • લઘુતા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગુરુતા
 • લઘુમતી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ બહુમતી
 • લાઘવ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગૌરવ
 • લાભ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગેરલાભ
 • લાયક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નાલાયક
 • લેખિત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ મૌખિક
 • લેણદાર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દેણદાર
 • ભૌતિક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પારલૌકિક
 • વકીલ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અસીલ
 • વકતા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શ્રોતા
 • વખાણ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નિંદા
 • વાચાળ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ મૂક
 • વાદી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પ્રતિવાદી
 • વાસ્તવિક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કાલ્પનિક
 • વિનીત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઉદ્ઘત
 • વિભકત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અવિભકત
 • વિયોગ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સંયોગ
 • વિરાટ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વામન
 • વૈયકિતક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સામુદાયિક
 • વ્યકિત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સમષ્ટિ
 • વ્યર્થ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સાર્થક
 • શકિત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અશકિત
 • શાંતિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અશાંતિ
 • શિષ્ટ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અશિષ્ટ

વિરૂધાર્થી શબ્દો ધોરણ 7। વિરૂધાર્થી શબ્દો ગુજરાતી

 • શુકન નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અ૫શુકન
 • શુકલ૫ક્ષ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કૃષ્ણ૫ક્ષ
 • શ્રમજીવી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ બુદ્ઘિજીવી
 • શ્રીમંત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગરીબ
 • સત્યવકતા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ મિથ્યાભાષી
 • સત્યાગ્રહ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દુરાગ્રહ
 • સદાચાર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દુારાચાર
 • સદ્ગગતિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દુર્ગતિ
 • સદગુણ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દેર્ગુણ
 • સર્જન  નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સંહાર
 • સન્મુખ  નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વિમુખ
 • સમ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વિષમ
 • સક્રિય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નિષ્ક્રય
 • સકકર્મી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અકકર્મી
 • સત્કર્મ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કુકર્મ
 • સહકાર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અસહાર
 • સંચય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વ્યય
 • સંક્ષિપ્ત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વિસ્તૃત
 • સંઘિ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વિગ્રહ
 • સાકાર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નિરાકાર
 • સાઘારણ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અસાઘારણ
 • સાઘ્ય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અસાઘ્ય
 • સા૫રાઘ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નિર૫રાઘ
 • સાંપ્રદાયિક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ બિનસાંપ્રદાયિક

વિરૂધાર્થી શબ્દો ધોરણ 8। વિરૂધાર્થી શબ્દો ગુજરાતી

 • સાર્થક નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નિરર્થક
 • સાવઘ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ગાફેલ
 • સુલભ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દુર્લભ
 • સ્થાવર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ જંગમ
 • સ્થૂૂળ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સૂક્ષ્મ
 • સ્વદેશી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વિદેશી
 • સ્વાર્થ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ૫રમાર્થ
 • સ્વાવલંબી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ૫રાવલંબી
 • હિંમત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નાહિંમત
 • હેવાનિયત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઇન્સાનિયત.

વિરૂધાર્થી શબ્દો ધોરણ 9। વિરૂધાર્થી શબ્દો ગુજરાતી

 • એકરૂપ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સુસંગત
 • અમૃત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઝેર
 • તાજેતરમાં નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દબિયોન્ડ
 • અર્થપૂર્ણ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અર્થહીન
 • અભ્યાસ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અધ્યાપન
 • ધરપકડ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ મુક્તિ
 • મુશ્કેલ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દસરળ
 • યાદ રાખવું નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ભૂલી જવું
 • લીડ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પાછળ
 • આશીર્વાદ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શાપ
 • આળસુ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ મહેનતુ
 • આકાશ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પાતાળ
 • અંદર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ બહાર
 • સુખ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઉદાસી
 • શરૂઆતનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દઅંત, અંત
 • જોડાણ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ટુકડી
 • અહીંનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દત્યાં
 • સૂર્યોદય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સૂર્યાસ્ત
 • ઓપનિંગનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દનિષ્કર્ષ
 • ઉપયોગી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નકામું
 • ખુલ્લું નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ અપ્રગટ, બંધ
 • ઉચ્ચ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નીચું
 • ખટાણાનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પાલથા
 • અસંસ્કારી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નમ્ર
 • ઉડાઉ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કંજૂસ
 • ગરમ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઠંડુ, ઠંડુ
 • ઉંચુ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ થેંગુ, બુટકા, ડીપ
 • સૂર્ય નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પડછાયો
 • ઊંધું નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ઊલટું
 • ભીનું નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સૂકું
 • શ્યામ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પ્રકાશ
 • સખત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નરમ, કોમળ
 • સખત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દનરમ
 • કડવુંનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ મીઠી
 • કાચો નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પાક્કો
 • સખત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નરમ
 • કાળો નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સફેદ
 • કૃતજ્ઞનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કૃતઘ્ન
 • કૃત્રિમનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કુદરતી

પરીક્ષામાં પુછાતા વિરૂધાર્થી શબ્દો ગુજરાતી

 • શ્યામ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પ્રકાશ
 • કાળો નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સફેદ
 • કોવાલે નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ જૂન, રથ
 • પ્રશંસા નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ટીકા
 • સાચું નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ખોટું
 • ખરીદો નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વેચો
 • ઉદાસી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ખુશ, ખુશ
 • ઊંડો નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ છીછરો
 • બરછટ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ છૂટક, છૂટાછવાયા
 • ભૂતકાળ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ભવિષ્ય
 • ગરીબ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શ્રીમંત
 • ખરીદનાર નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વિક્રેતા
 • સ્મૂથનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ રફ, બરછટ
 • ગુરુ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શિષ્ય
 • ગ્રામીણ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શહેરી
 • સ્વીકાર્યું નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ નકાર્યું
 • ચુસ્ત નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ છૂટું
 • ઝડપીનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ધીમો
 • ચડતી નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વંશ

FAQ

વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ એટલે શું છે?

કોઈપણ શબ્દના વિરોધી અથવા વિપરીત અર્થ ધરાવતા શબ્દોને વિરોધી શબ્દો (virudharthi Sabd) કહેવામાં આવે છે.

જીવનનો વિરોધી શબ્દ એટલે શું?

જીવનનો વિરોધી શબ્દ મૃત્યુ થાય છે.

પ્રિયનો વિરોધી શબ્દ શું થાય?

પ્રિયનો વિરોધી શબ્દ અપ્રિય થાય છે.

દેશનો વિરુધાર્થી શબ્દ શું થાય?

દેશનો વિરુધાર્થી શબ્દ વિદેશ થાય છે.

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને ગુજરાતી લવ શાયરી । Love Shayari Gujarati 2023 સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

Table of Contents

Leave a Comment